Over ons

Wat doet Buurtteevee?


BuurtTeeVee-logo-Buurteevee-kleiner door Video Fantastic (V.F.)

 

 beus223

DE FILOSOFIE:

BuurtTeeVee-logo-Buurteevee-kleiner is een medium toegankelijk voor iedere wijkbewoner die op welke manier dan ook een boodschap heeft voor medewijkbewoners.

BuurtTeeVee-logo-Buurteevee-kleiner biedt een open platvorm voor ontwikkeling van het zelfvertrouwen op individueel en wijk niveau, biedt ruimte voor talent, activeert  sociale samenhang, stimuleert, verbetert  de kwaliteit van de wijk.

BuurtTeeVee-logo-Buurteevee-kleiner kiest voor een bottom up strategie, d.w.z. alle input komt vanuit de wijkbewoner, wordt niet aangedragen door de faciliterende partij (V.F.). Reflecteert zodoende alles wat echt leeft onder bewoners en biedt de mogelijkheid dit te delen met velen.

BuurtTeeVee-logo-Buurteevee-kleiner is een “open source”!! werpt geen drempels op. Iedere wijkbewoner kan op eigenwijze bijdragen aan de communicatie in brede zin binnen zijn/haar wijk.

BuurtTeeVee-logo-Buurteevee-kleiner discrimineert niet alles kan en mag, de discussie over standpunten krijgt alle ruimte en van alle kanten, uiteraard binnen wettelijke grenzen.

BuurtTeeVee-logo-Buurteevee-kleiner streeft ernaar met minimale middelen een optimaal resultaat te bereiken, is concurrerend in verhouding tot bestaande initiatieven/activiteiten.

 BEOOGDE RESULTAAT:

BuurtTeeVee-logo-Buurteevee-kleiner streeft er naar de samenhang tussen bewoners in de wijk te vergroten, elkaar te leren kennen, verbazen, in gesprek, discussie te gaan, initiatieven de ruimte te geven…. Open sources! Uiteindelijk leidend tot een hechter samenhang, groter begrip, stimulans tot wijkgerichte initiatieven, toename van de sociale cohesie.

BuurtTeeVee-logo-Buurteevee-kleiner creëert van een Youtube een Buurttube. Een actieve, enthousiaste omgeving waar mensen met plezier wonen, vertoeven, door te weten wat er speelt betrokken kunnen zijn/geraken.

 beus22

WERKWIJZE:

Ervaring wijst uit dat ondersteuning, begeleiding noodzakelijk is voor de deelnemers aan de redactie van  BuurtTeeVee-logo-Buurteevee-kleiner. (V. F.) faciliteert op technisch niveau  middels beschikbaar stelling van al hetgeen benodigd is, verzorgt eindregie en voor een groot deel montage van de video uitingen, biedt cursussen aan ter kwaliteit verbetering en ontwikkeling van de deelnemers (Hoe filmen, monteren, intervieuwen, programma opbouw, docu principes.) Bewaakt continuïteit, coördineert, faciliteert en waar nodig intermedieert, vormt de verbinding tussen alle deelnemende partijen. Stimuleert en ondersteund, waar nodig, zelfwerkzaamheid van bewoners. 

BuurtTeeVee-logo-Buurteevee-kleiner is organisch en ontwikkeld zich dan ook op organische wijze, goes with the flow, confronteert en wordt geconfronteerd op basis van het actie=reactie principe.

 FINANCIERINGS FILOSOFIE:

BuurtTeeVee-logo-Buurteevee-kleiner  is “van ons allemaal”, vanuit die gedachte zouden alle bij de buurt betrokken partijen sponsoren kunnen zijn, dus ook de wijk bewoner zelf, daarbij uitgaande van draagkracht. Hoe breder de financiering hoe sterker de basis en de kracht van het fenomeen.

Wie dat kunnen zijn: De buurtbewoner zelf, winkels, corporaties, politie, gezondheidszorg, lokale en landelijke overheid, dienstverleners, verzorgingshuizen etc. etc.

Motto:  participatie verbindt!!

 

 Voor iedereen, door iedereen